Powiatowy Piknik Patriotyczny – 1 maja 2024!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia szerokiego grona wokalistów, którzy reprezentowali Gminnyy Ośrodek Kultury w Osjakowie na Powiatowym Pikniku Patriotycznym, który odbył się 1 maja 2024 roku w Osjakowie.